Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ .Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε.), στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για έργα ιδιωτικού ενδιαφέροντος στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας και τον Εμπορικό & Επιχειρηματικό Σύλλογο Αγιάς την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 19.00, στο Αίθουσα του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου στην Αγιά (Αίθουσα Εμπορικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αγιάς).
Η  Διευθύντρια της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. και Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER κ. Σεβαστή Μπασδέκη, ανέλυσε λεπτομερώς τη δομή και τους στόχους του προγράμματος.
Παρουσιάστηκαν οι υποδράσεις του προγράμματος, η περιοχή εφαρμογής, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος όπως και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά το πέρας της παρουσίασης, στην οποία, σημειωτέον, καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον για το σύνολο των δράσεων της προκήρυξης των ιδιωτικών έργων,   ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκαν απορίες, οι οποίες αναλύθηκαν και διευκρινίστηκαν από την Συντονίστρια και το στέλεχος  της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. κ Χαρταλάμη Αθηνά .  Παρόν στην ενημέρωση ήταν και το μέλος της  ΕΔΠ κ. Οικονόμου Δημήτριος  Επόπτης  του Επιμελητηρίου Λάρισας.
Η διοργάνωση ανάλογων ενημερωτικών εκδηλώσεων θα συνεχιστεί στους Δήμους του Νομού Λάρισας για ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, στους Εμπορικούς και Επαγγελματικούς φορείς, στους μελετητές που θα ασχοληθούν με την σύνταξη προτάσεων επένδυσης του Τοπικού Προγράμματος κ.α.