Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 7.706.041,16 ευρώ.
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεργασία με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.
Ο Δήμος Αγιάς χρηματοδοτείται με 744.000 ευρώ για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας.