Στη ρύθμιση των χρεών των οφειλετών στο δήμο Τυρνάβου αποφάσισε να προχωρήσει η ΔΕΥΑ Τυρνάβου προκειμένου να να διευκολύνει τους δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Έτσι, π.χ. για το επαγγελματικό τιμολόγιο, αποφασίστηκε να πληρώνεται προκαταβολή σε ποσοστό 10% επί της οφειλής και να γίνεται διακανονισμός μέχρι είκοσι  δόσεις στο υπόλοιπο ποσό οφειλής με μηνιαία δόση όχι μικρότερη από πενήντα ευρώ  ενώ για το οικιακό τιμολόγιο και με οφειλή έως και επτακόσια ευρώ  να γίνεται διακανονισμός μέχρι εβδομήντα δόσεις στο ποσό οφειλής με μηνιαία δόση όχι μικρότερη από δέκα ευρώ.

Η έναρξη των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αλλά και μια σειρά άλλων, ιδιαίτερα ευνοϊκών για τους δημότες τόσο του Τυρνάβου όσο και του Αμπελώνα δεν έχει οριστεί ακόμη, ωστόσο φαίνεται ότι το πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την δημοτική αρχή της περιοχής.