Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, έχουν ως στόχο να αυξήσουν την αποδοτικότητα των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης στόχος είναι η έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.  H άμεση υλοποίησή τους είναι το ζητούμενο…
Τ.Π.