Την παράσταση στους εκλογικούς καταλόγους της Λάρισας κλέβει ένας εγγεγραμμένος υποψήφιος που σήμερα είναι 116 ετών, καθώς έχει ημερομηνία γέννησης 1 Ιανουαρίου του 1889!

Προφανώς και πρόκειται για σφάλμα, καθώς φαίνεται ότι τα στοιχεία του εν λόγω ψηφοφόρου έχουν ξεχαστεί στον συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο...