Το Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ. συμμετέχει ενεργά στο πλαίσιο βελτίωσης της καθημερινότητας των μελών του. Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Δήμου, ενημέρωσε τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο για το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνεται αυτό το διάστημα για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αστικής κινητικότητας για το Δήμο Λαρισαίων».

Απέστειλε αίτημα στο αρμόδιο Γραφείο, ώστε να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, που θα ακολουθήσει. Στις 28-02-2015 κατέθεσε γραπτώς τις προκαταρκτικές προτάσεις, που αφορούν στο να δοθούν λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα λειτουργίας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής για κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις κυκλοφοριακές συνιστώσες.

Συνοπτικά για την αστική συγκοινωνία: λειτουργία υπηρεσίας park and ride, λεωφορειακή σύνδεση σταθμού Κ.Τ.Ε.Λ. με Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ο.Σ.Ε. και Π.Γ.Ν.Λ. μέσω Ν. Πολιτείας, αναπροσαρμογή πολιτικής χρήσης εισιτηρίων, βελτίωση σύνδεσης σταθμού λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. με Ο.Σ.Ε., επέκταση ωραρίου λειτουργία αστικής συγκοινωνίας, πιστή εφαρμογή δρομολογίων όλων των γραμμών, λειτουργία νυκτερινών γραμμών [2] τα βράδια της Παρασκευής και Σαββάτου. Για τους εξωτερικούς χώρους κίνησης πεζών: τοποθέτηση χαρτών, βελτίωση συστήματος πεζοδρόμησης και δημιουργία πεζοδρόμων.

Σε σχέση με τους ποδηλατοδρόμους προτείνει τη βελτίωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου καθώς και τη λειτουργία υπηρεσίας park and ride. Στην επιστολή του Σωματείου γίνεται ειδική μνεία σε θέματα για τους εργαζόμενους και επισκέπτες του Νοσοκομείου: βελτιωτικές παρεμβάσεις στη δρομολόγηση αστικών, σύνδεση Π.Γ.Ν.Λ. με Ο.Σ.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., λειτουργία ειδικών γραμμών: Ε16Β [Γιάννουλη-Π.Γ.Ν.Λ.] και Ε16Β [Νίκαια-Π.Γ.Ν.Λ.]. Οι προτάσεις του Σωματείου ολοκληρώνονται με αναφορές σε πεζοδρόμηση και ποδηλατοδρόμους, που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στο Π.Γ.Ν.Λ.. Οι πρώτες αυτές προτάσεις καταρτίστηκαν από το Γενικό Γραμματέα κ. Νάκο Χρ. και θα εμπλουτιστούν αφού  το Σωματείο ζητά από τους συναδέλφους να υποβάλλουν επιπλέον προτάσεις-αιτήματα, που θα αξιοποιηθούν στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης με Φορείς της πόλης αλλά και σε ενέργειες του Προεδρείου για τη βελτίωση των μετακινήσεων από και προς το Νοσοκομείο.