Με απόφαση του προϊσταμένου β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας διατίθενται από 27-03-2015 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους οι παρακάτω εκπαιδευτικοί λειτουργοί Β/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του νομού ως εξής:

ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΛ. ΠΕ02 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ )

Β. Τροποποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών και τους τοποθετούμε σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων του νομού μας από 27-03-2015 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 ως εξής:

ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛ. ΠΕ01 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 7 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ αντί διάθεσης για 8 ώρες στο 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ' αριθμόν 40/09-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ )

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛ. ΠΕ03 ΔΙΑΘΕΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ αντί διάθεσης για 11 ώρες στο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ με την υπ' αριθμόν 40/09-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΤ ΚΟΙΛΑΔΑΣ )

ΛΙΝΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛ. ΠΕ18.03 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ αντί διάθεσης για 2 ώρες στο ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ με την υπ' αριθμόν 05/17-02-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) )

ΜΠΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛ. ΠΕ04.04 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 8ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ αντί διάθεσης για 6 ώρες στο 8ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ' αριθμόν 47/19-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ )

ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛ. ΠΕ06 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ (από το ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΕΠΑΓ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αντί διάθεσης (από το ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) για 4 ώρες στο ΕΕΠΑΓ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με την υπ' αριθμόν 41/10-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) )

ΠΛΗΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛ. ΠΕ04.02 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ (από το 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΤ ΛΑΡΙΣΑΣ) ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ αντί διάθεσης (από το 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΤ ΛΑΡΙΣΑΣ) για 8 ώρες στο 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ' αριθμόν 57/09-10-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) )

ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛ. ΠΕ10 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 11ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 13 ΩΡΕΣ (παραμένει η διάθεση για 6 ώρες στο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ και για 4 ώρες στο 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ με την 42/11-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας) αντί τοποθέτησης στο ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ με την υπ' αριθμόν 05/17-02-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) )

Οι προαναφερόμενοι μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασης – τοποθέτησης – διάθεσης οφείλουν να επανέλθουν στην οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων στις οποίες τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αντίγραφο της ανάληψης υπηρεσίας αυτών στην Προϊσταμένη τους αρχή.