Λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Λαρισαίων για την επιλογή παιδιών τα οποία θα παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στα φροντιστήρια του νομού Λάρισας, μετά και τη σημαντική προσφορά που έκαναν οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων του ν. Λάρισας προς την κοινωνία της Λάρισας.

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, είναι τα εξής: Οικονομικά κριτήρια - το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των οικογενειών να μην υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ.

Κοινωνικά κριτήρια - θα δοθεί προτεραιότητα σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, γονείς με αναπηρία κ.α. μετά από διερεύνηση και εκτίμηση κοινωνικού λειτουργού.Τα απαιτούμενα δικαιο-λογητικά είναι τα εξής: Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2014. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2014. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει η υπηρεσία ότι θεωρείται απαραίτητο(διαζύγιο, γνωμάτευση αναπηρίας αρμόδιας επιτροπής, συμβόλαιο ενοικίου κ.ά.).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων στη διεύθυνση Ρούσβελτ και Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α 3ος όροφος, έως 15 Σεπτεμβρίου, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 π.μ. έως 13:00. Πληροφορίες κ. Κερασία Δαλακώνη τηλ. 2410-680220.