Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινοτικού καταστήματος, Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας.

     Στη Συνέλευση θα παρουσιαστεί για συζήτηση η πρόταση της Κοινότητας για την βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας  στον οικισμό της Τερψιθέας. Στη συζήτηση θα συμμετέχει και το Αστικό ΚΤΕΛ μέσω του Πρόεδρου του και μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.

     Καλούνται οι Πολίτες της Τερψιθέας, με τη συμμετοχή τους να συμβάλλουν στη συζήτηση που θα γίνει, για να είναι δημιουργική και παραγωγική, ώστε τα αποτελέσματά της να αποβούν προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικά των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας.