Σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας αναφέρει τα εξής σχετικά με τις μεταλλικές κατασκευές στο λόφο του Φρουρίου:

“Στις 21 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας εξέφρασε δημόσια την πλήρη αντίθεσή του για τις μεταλλικές κατασκευές στην περιοχή του φρουρίου θεωρώντας ότι κακοποιούν βάναυσα τον ιστορικό αυτό τόπο ενώ δεν έχουν και καμία σχέση με την αρχική μελέτη της βιοκλιματικής ανάπλασης.

 Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτή τη φορά μαζί με εμάς φαίνεται να αντιδρά και ένα μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Ελπίζουμε αυτό να δείχνει ότι οι κάτοικοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το ρόλο και την αξία της αρχιτεκτονικής, για την εικόνα και την λειτουργία της πόλης.

 Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική δημοσίευση μέχρι σήμερα είχαμε συνεχείς επαφές με όλους τους αρμόδιους ώστε να πληροφορηθούμε εκτενώς για το ζήτημα και να μπορέσουμε να εκφέρουμε μια τεκμηριωμένη άποψη όπως αρμόζει σε έναν επιστημονικό φορέα.

    Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων πριν ακόμα ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του αναγνωρίζοντας όμως ότι κάποια στοιχεία της μελέτης, όπως η μεγάλη έκταση των σκιάστρων σε ολόκληρη την περιοχή, ήταν αδιαπραγμάτευτα λόγω των βιοκλιματικών προδιαγραφών του έργου. Παρά τις όποιες ενστάσεις μας θεωρούσαμε ότι η ένταξη του έργου και η τελική του χρηματοδότηση θα είχε πολλαπλό κέρδος για την πόλη μας (ολοκλήρωση ανάπλασης φρουρίου, εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας, απορρόφηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, θέσεις εργασίας, κλπ).

 Επίσης, αν και πάγιο αίτημά μας ειδικά για έργα τέτοιας σημασίας ήταν και είναι η διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στην συγκεκριμένη περίπτωση η μελέτη είχε ξεκινήσει ως διαδικασία πριν την υπουργική απόφαση που θα καθιστούσε υποχρεωτική για τον δήμο την διεξαγωγή ενός διαγωνισμού.

 Βέβαια, όπως όφειλε, η μελέτη πέρασε από την Επιτροπή Αρχιτεκτονική Ελέγχου η οποία ορθώς έδωσε την έγκρισή της καθιστώντας την έγκυρη. Η ριζική τροποποίηση όμως που έχει γίνει κατά την εφαρμογή της μελέτης που πλέον σε τίποτα δεν θυμίζει την αρχική πρόταση, τόσο μορφολογικά όσο και ως προς την κλίμακα και τον τρόπο ένταξής της στο περιβάλλον, ακυρώνει την νομιμότητα, καθιστώντας το έργο αυθαίρετο. Φανταζόμαστε ότι το ίδιο θα ισχύει και για τις άλλες εγκρίσεις της μελέτης (αρχαιολογία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ).

 Είναι σε όλους σαφές ότι βασική αιτία για τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην αρχιτεκτονική μελέτη είναι η στατική επίλυση των μεταλλικών στεγάστρων. Πιστεύουμε ότι δεν έγινε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια η στατική μελέτη να υπηρετήσει τον χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής μελέτης αλλά μάλλον το αντίθετο, με αποτέλεσμα την τελική υποβάθμιση του έργου.

   Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας απορρίπτει στο σύνολό τoυς τις υλοποιούμενες μεταλλικές κατασκευές, γιατί χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και παντελή έλλειψη ευαισθησίας και απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της στατικής μελέτης και την υλοποίηση της αρχικής πρότασης.

    Η σπουδαιότητα του τόπου (πλείστα σημαντικά ευρήματα διαφόρων εποχών καθώς και το μοναδικό αρχαίο θέατρο!) και η σχέση των δημοτών μ αυτόν, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πνευματική ένταση, δεν αφήνουν περιθώρια μέτριων λύσεων και παρεμβάσεων. Το οικονομικό κόστος για την επαναφορά του έργου στην μορφή που είχε αρχικά μελετηθεί είναι για μας ήσσονος σημασίας απέναντι στην πνευματική, πολιτιστική και ιστορική αξία του λόφου.

    Αναμένουμε και από τους υπόλοιπους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης να πάρουν δημόσια θέση υποστηρίζοντας το αίτημά μας και ευελπιστούμε από τη Δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον ζήτημα , με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και στους δημότες”.