Αύριο στις  4-6-2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 , οι δήμαρχοι της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της  ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσό Γεώργιο ,  θα συναντηθούν με τον  κ. Τσέλιγκα   ο οποίος ασκεί   καθήκοντα Γ.Γ. της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουν για θέματα που αφορούν στις σχέσεις  Κράτους- Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( έλεγχο νομιμότητας κλπ).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111 στη Λάρισα.