Συνεδρίασε την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με την παρουσία του αντιπροέδρου της  ΕΣΕΕ κου Νικολάου Τζίκα.

Παράλληλα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε και το ζήτημα της κινητοποίησης  στις 12 Νοεμβρίου 2015. Για το συγκεκριμένο θέμα, το Δ.Σ. αποφάσισε η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας να συμμετέχει στην κινητοποίηση με στάση εργασίας έως 11:30 π.μ., καθώς και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.