Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή γεωργών το πρωΐ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015 στο πλαίσιο λειτουργίας της 10ης Πανελλήνιας Γεωργικής – Κτηνοτροφικής – Περιβαλλοντικής Έκθεσης στον Σκεπαστό Εκθεσιακό χώρο της Νεάπολης   η ενημερωτική ημερίδα  με θέμα: «Νέα ΚΑΠ – Γεωργία –Κτηνοτροφία», την οποία συνδιοργάνωσαν ο Δήμος  Λαρισαίων, ο  Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.

 Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Δημήτρης Σοφολόγης, πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας.  

 Η ενημέρωση ξεκίνησε με την εισήγηση του γεωπόνου κ. Δ. Λώλη, συντονιστή της ομάδας έργου του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας για την ΚΑΠ, κατά την οποία, στα πλαίσια των νέων μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ (2014-2020),  επισημάνθηκαν κυρίως τα σημεία προσοχής ενόψει και της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που ως γνωστό,  είναι ένα βήμα απαραίτητο, για να λάβουν οι γεωργοί μας τις άμεσες ενισχύσεις (τσεκ) του 2015, αλλά και για φέτος, για να πάρουν και τα νέα τους δικαιώματα, που θα τους  ακολουθούν μέχρι και το 2020. 

Διευκρινίστηκαν ακολούθως η  έννοια του ενεργού γεωργού, η ελάχιστη δραστηριότητα που απαιτείται, τα  εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος ενεργός γεωργός,  το μέγεθος της εκμετάλλευσής του, που πρέπει να είναι πάνω από τα 4 στρέμματα, και η άμεση ενίσχυσή του, που πρέπει να είναι πάνω από 250 ευρώ. 

Επίσης, διασαφηνίστηκαν  ότι η δήλωση ΟΣΔΕ του 2013 θα παίξει ρόλο  για την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στην πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων του  2015, ότι η  αξία δικαιωμάτων το 2014 θα είναι η βάση αναφοράς  για τον υπολογισμό της Αρχικής Μοναδιαίας  Αξίας των νέων  δικαιωμάτων του κάθε γεωργού και ότι το   2015 θα δοθούν τόσα νέα δικαιώματα, όσα εκτάρια (στρέμματα) δηλώσει κάθε γεωργός. Δόθηκαν και παραδείγματα υπολογισμού της αξίας των νέων δικαιωμάτων με βάση την εθνική επιλογή σύγκλισης, που ως γνωστό, είναι σύγκλιση με προστασία των υψηλών δικαιωμάτων, όπου τόσο το 2015, όσο και το 2019 και 2020 τα δικαιώματα μιας περιφέρειας δεν θα έχουν την ίδια αξία για όλους τους γεωργούς, αλλά η αξία τους θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξία των ιστορικών τους δικαιωμάτων. 

Επισημάνθηκε δε στους γεωργούς να αποφύγουν στο μέτρο του δυνατού να δηλώσουν το 2015 λιγότερη έκταση, πάνω από 10%, σε σχέση με τα παλιά τους δικαιώματα που είχαν το 2014, διότι η αύξηση της Αρχικής Μοναδιαίας  Αξίας των νέων Δικαιωμάτων τους, που θα προκύψει λόγω της μείωσης,  θα δεσμευτεί και θα πάει στο εθνικό απόθεμα, εκτός αν η μείωση της έκτασης  αφορά δημόσιους βοσκότοπους σε περιπτώσεις κτηνοτρόφων.   

Στην συνέχεια τονίστηκε ότι μεταβιβάσεις των νέων δικαιωμάτων θα επιτρέπονται μετά την οριστικοποίησή τους το 2015 (για  ενεργοποίηση το 2016). Έγινε, όμως, γνωστό ότι αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής (νέας) ενίσχυσης, σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, από κάποιον δικαιούχο ενεργό γεωργό σε άλλον ενεργό γεωργό,  με την ταυτόχρονη πώληση ή μίσθωση της εκμετάλλευσης του ή τμήματος αυτής και με συμβόλαιο υπογεγραμμένο πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έτους 2015.

Ειδική αναφορά έγινε στο εθνικό απόθεμα και την προτεραιότητα στην κατανομή νέων δικαιωμάτων, που δίνει ο κανονισμός στους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες.

Τέλος ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» και τις μειώσεις της ενίσχυσης, που θα υπάρξουν σε περίπτωση μη εφαρμογής τους. Ενώ, έγινε ιδιαίτερη μνεία στο ποσοστό που απαιτείται σαν περιοχή οικολογικής εστίασης, όταν χρησιμοποιούνται ψυχανθή και που είναι 7,15% και όχι 5%, που απαιτείται, όταν αφήνουμε αγρανάπαυση.  

Ο δεύτερος εισηγητής γεωπόνος κ. Χρήστος Ρούκος, Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Ιωαννίνων, επικεντρώθηκε στη σημασία και τον ρόλο των βοσκοτόπων στις συνθήκες της νέας ΚΑΠ. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις δυσκολίες, που υπήρξαν με τον παλιό κανονισμό αλλά και τις δυσκολίες προσαρμογής με βάση τον νέο.

Αποδείχτηκε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και θέλει λεπτούς χειρισμούς, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι κτηνοτρόφοι μας, χωρίς να κινδυνεύουμε σαν χώρα από πρόστιμα, αλλά θέλει και  μια προσπάθεια παραπέρα αξιοποίησης των βοσκοτόπων, δεδομένης της συμβολής των στη μείωση του κόστους παραγωγής και την υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγονται από  τα ζώα που κάνουν χρήση βοσκοτόπων. 

Ο τρίτος εισηγητής κ. Αλ. Γκόβαρης, Καθηγητής Υγιεινής τροφίμων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  αναφέρθηκε  στα Γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα ποιότητας ως μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και επικεντρώθηκε διεξοδικά στο παράδειγμα της Φέτας. 

Μέσα από το παράδειγμα της Φέτας καταδεικνύεται ότι ένα ποιοτικό προϊόν μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη με βάση και τον υψηλό πολλαπλασιαστή στην οικονομία, που έχουν τα κτηνοτροφικά προϊόντα.  Ο κ. Γκόβαρης έδωσε  στοιχεία, που αφορούσαν στο ζωικό κεφάλαιο, στον τρόπο παραγωγής, στις ποσότητες παραγωγής, καθώς και στις αξιόλογες ποσότητες εξαγωγών της Φέτας.  

Τέλος με τις ολιγόλεπτες παρεμβάσεις τους ο κ. Κώστας Γουγουλιάς, Γενικός Διευθυντής του Συν/σμού «ΘΕΣγάλα-Πιές», ο κ. Βαγγέλης Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος του Συν/σμού «ΘΕΣγη» και ο κ. Αντωνίου Αναστάσιου από τον Συν/σμο «ΒΟΣΚΟΣ» του Λιβαδίου Ολύμπου απέδειξαν ότι μέσα από τις συλλογικές - συνεταιριστικές δράσεις μπορεί να δοθεί προστιθέμενη αξία στα  αγροτικά  προϊόντα προς μεγάλο όφελος, τόσο των ίδιων των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Λάρισας κ. Μ. Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρ. Κέλλας, ο πρώην Βουλευτής Λάρισας κ. Δ. Γελαλής, ο Προϊστάμενος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Αθ. Βαλιώτης, ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας κ. Π. Καλφούντζος και ο κ. Ν. Παυλονάσιος, Αντιπρόεδρος της ΠΕΝΑ.