Η καταγγελία από Λάρισα απλά δείχνει την αδιαφορία με την οποία κάποιοι αντιμετωπίζουν το προσωπικό. Με απόλυτη αδιαφορία ακόμη και τις γιορτές.

Όπως έφθασε στην ιστοσελίδα με στρατιωτικά θέματα, Onalert.gr :

Έγινε και αυτό σε Μονάδα του Στρατού στη Λάρισα και ορίσθηκαν τα ίδια άτομα να παρευρεθούν σε διάφορες αντιπροσωπείες και διμοιρία απόδοσης τιμών τόσο τη Μεγάλη Παρασκευή όσο και το Μεγάλο Σάββατο με πολύωρη διάρκεια.

Ανάστατα τα στελέχη, σεβόμενα το καθήκον τους έψαχναν να βρουν άτομα να πληρώσουν για την φύλαξη των παιδιών τους και αν για τη μια μέρα είναι κατανοητό, η δεύτερη και συνεχομένη μάλιστα προκαλεί ευλόγα ερωτήματα, για το που ήταν το υπόλοιπο προσωπικό.

Έλειπαν όλοι με την εορταστική άδεια του Υπουργού και υποχρεώθηκαν τα ίδια στελέχη να παρευρεθούν συνεχόμενα και τις 2 ήμερες; Ακόμη και σε υπηρεσία απαγορεύεται σε ένα άτομο να εκτελέσει 2ημέρες συνεχόμενα.

Ο Διοικητης έδωσε το παράδειγμα συμμετέχοντας ο ίδιος και τις 2 ημέρες;

Τουλάχιστον θα υπάρξει μέριμνα για απαλλαγή τους κάποιες ημέρες με άδεια καθώς συμμετέχουν σε εκτός ωραρίου δραστηριότητα; Μην ξεχνάμε για την παρέλαση δόθηκαν 10ημέρες άδεια.

Ας ελπίσουμε ότι οι 20 οικογένειες «που χώθηκαν» σε 2 σημαντικές ημέρες την επόμενη χρονιά να βρεθούν με τα παιδιά τους και τις οικογένειες τους αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα.

Ευτυχώς που για τους Στρατιώτες λήφθηκε μέριμνα και συμμετείχαν μόνο την μία ημέρα.

Καλό Πάσχα και ευχόμαστε να υπάρχει μέριμνα προσωπικού στην πράξη”.

candia news