Βήμα εκσυγχρονισμού και για το ΙΚΑ Λάρισας καθώς η λειτουργία της ηλεκτρονικής απογραφής βάζει τέλος στην ταλαιπωρία του κόσμου λόγω της βασανιστικής αναμονής στις ουρές για την θεώρηση των βιβλιαρίων Υγείας.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους / Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων. Στην ίδια ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχονται διευκρινίσεις και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης των χρηστών.

Δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι: 

- Διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα για την περίοδο 1η Μαρτίου 2015- 29η Φεβρουαρίου 2016. 

- Διαθέτουν οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι ήδη καταχωρημένοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα τους (ηλικίας μέχρι και 24 ετών), που επιθυμούν να απογράψουν και να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα. Για τις λοιπές περιπτώσεις προστατευόμενων μελών (γονείς, τέκνα άνω των 24 ετών κ.λ.π.) πρέπει να απευθύνονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα. 

- Είναι πιστοποιημένοι ή θα πιστοποιηθούν ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Πιστοποίηση Ασφαλισμένου).