Στην ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ σημειώνει: «Το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό κράτος με συγκεκριμένη ιστορία και το κράτος αυτό είναι εντεταγμένο σε υπερεθνική κοινότητα εθνικών κρατών με παρόμοιες συνταγματικές παραδόσεις (Ευρωπαϊκή Ένωση), η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Συνθήκης ίδρυσης σέβεται την Εθνική τους ταυτότητα.  Δεν οφείλουμε ιθαγένεια σε κανέναν. Οφείλουμε να παρέχουμε και δικαιώματα στους μετανάστες. Και ως Έλληνες οφείλουμε να παρέχουμε τα εχέγγυα για την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνικοοικονομική  ζωή, στην ελληνική κοινωνία και τελικά στην πατρίδα μας». Τα παραπάνω υποστήριξε ο βουλευτής Λαρίσης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Βασίλης Κόκκαλης τοποθετούμενος στην ολομέλεια της βουλής επί του σχέδιο νόμου με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, εκφράζοντας αντιρρήσεις ως προς τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Ο κ. Κόκκαλης αφού παρέθεσε τα σχετικά εδάφια του Ελληνικού Συντάγματος, προέβη σε μια ανάλυση της έννοιας «έθνος» σημειώνοντας πως ο Έλληνας νομοθέτης μερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους μεταξύ άλλων και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας του οποίου οι ρυθμίσεις βασίζονται κατ’ αρχήν στο σταθερό κριτήριο του δικαίου του αίματος δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς.

Όλως δε κατ’ εξαίρεση περιέλαβε διατάξεις οι οποίες καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων αλλοδαπών αλλογενών με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως. Ακριβώς λόγω της εθνικής σημασίας που απέδωσε στον θεσμό της ιθαγένειας ρύθμισε με ευνοϊκό τρόπο την απονομή της Ιθαγένειας στους αλλοδαπούς ομογενείς.

Αθρόα πολιτογράφηση, δηλαδή απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλοδαπούς χωρίς εξατομικευμένη κρίση αλλά ευθέως βάσει γενικών διατάξεων ουσιαστικών νόμων, το ελληνικό δίκαιο εγνώρισε μόνο κατά τις περιόδους των μεγάλων ανακατατάξεων του εθνικού κράτους που προέκυψε μετά την σταδιακή απελευθέρωση της χώρας από την Οθωμανική κυριαρχία και τις προσθήκες νέων εδαφών με διεθνείς συνθήκες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής των ΑΝΕΛ. 

Εν κατακλείδι στην σχετική του ομιλία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, κ. Βασίλης Κόκκαλης τονίζει ότι: «Όχι στην ιθαγένεια από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δεν χρωστάμε ιθαγένεια σε κανέναν» .