Συνεδρίασε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στις 04 Οκτωβρίου 2015, υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου κ. Χρήστου Καλέα.

Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καλέας Χρήστος   

2 Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσιαπλές Γεώργιος   

3 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Οικονόμου Δημήτριος   

4 Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσέλιος Κωνσταντίνος   

5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπλουγούρας Χρήστος   

6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κούτσιας Στυλιανός   

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Γκουγκουμάτης Αχιλλέας   

8 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Κονταξής Δημήτριος   

9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κόκκας Χρήστος   

10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πιτσάβας Γεώργιος   

11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ –ΤΡΑΠΕΖΩΝ Μπούντης Παναγιώτης   

12 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Σερίφης Ηλίας   

13 ΜΕΛΟΣ Αντωνίου Ηλίας   

14 ΜΕΛΟΣ Καζαντζίδης Περικλής   

15 ΜΕΛΟΣ Τριγάζης Αγησίλαος