Την Μεγάλη Τρίτη 4 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας.Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθεί είναι και η λήψη απόφασης για υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της πόλης της Λάρισας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2021.

Ακόμη μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η έγκριση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων του Πάσχα 2015, η πιλοτική λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δ. Λαρισαίων κατά το μήνα Αύγουστο, η έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους"κ.α