Στις 21 Νοεμβρίου, το πρωί, οι Artivistas διοργανώνουν εθελοντική δραστηριότητα στην Λάρισα με τίτλο «Κυνήγι Θησαυρού», ένα παιχνίδι για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια του ενός χρόνου λειτουργίας του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Θεσσαλίας.

Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση φυσικά, των εθελοντών της ομάδας. Παράλληλα οι ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν ως εθελοντές.

Σκοπός είναι να ενισχυθεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της συγκέντρωσης αγαθών που είναι απαραίτητα στα παιδιά που προστατεύονται από το "Χαμόγελο". Μέσω της προσπάθειας αυτής οι Artivistas θέλουν να μυήσουν και να περάσουν στα παιδιά το μήνυμα και την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς.

Ευχή να πετύχει.