Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου, για την κατασκευή του Νότιου Πλευρικού Σταθμού Διοδίων, στον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού, στον ανατολικό κλάδο εισόδου της ΠΑΘΕ. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα ισχύσουν τα εξής:

Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από Ευαγγελισμό για Θεσσαλονίκη και από Μακρυχώρι για Θεσσαλονίκη, θα γίνεται μέσω της χοάνης των διοδίων στον κλάδο εισόδου και όχι από την κάθετη οδό Ε2 στον κλάδο εισόδου.

Παράλληλα, θα αφαιρεθεί η εργοταξιακή σήμανση στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα(Βόρειος σταθμός διοδίων , κάθετη οδός Ε2 }.

Ταυτόχρονα, ισχύουν οι κινήσεις από Θεσσαλονίκη προς Ευαγγελισμό και Μακρυχώρι, μέσω του προσωρινού κλάδου εξόδου και από τη Νότια κυκλική πλατεία 2, θα διοχετεύεται στην κάθετη οδό Ε2 και την Νότια κυκλική πλατεία 1 (κατεύθυνση προς Ευαγγελισμό), είτε στην αριστερή οδό εξυπηρέτησης SR2 αντίστοιχα (κατεύθυνση προς Μακρυχώρι).