Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρωπαϊκού προγράμματος IGMA-ΙΙ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ένταξης «Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Προτύπου για την αποτελεσματική παροχή συμβουλευτικής σε ανειδίκευτους ενήλικες για προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων». Το εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του εκπαιδευτικού οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Ντέβεντερ της Ολλανδίας.  

Στις 3 ημέρες του σεμιναρίου εκπρόσωποι από την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν επί της μεθοδολογίας IGMA, μια καινοτόμο μεθοδολογία καθοδήγησης για την ένταξη των ανειδίκευτων στην εκπαίδευση ενηλίκων ή την αγορά εργασίας. Η εν λόγω μεθοδολογία απευθύνεται και χρησιμοποιείται από στελέχη και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης, προκειμένου να ελέγχεται το επίπεδο εκπαιδευτικής και εργασιακής εμπειρίας των ανειδίκευτων και να καθοδηγούνται εξατομικευμένα στα επόμενα ρεαλιστικά στάδια επαγγελματικής κατάρτισης ή αναζήτησης εργασίας.

Στα πλαίσια του εντατικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μέσα από βιωματικές ασκήσεις, ομάδες εργασίας και παιχνίδια ρόλων εξειδίκευσαν τις γνώσεις τους στην υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ώστε να μπορέσουν μετέπειτα να υλοποιήσουν πιλοτικές εκπαιδεύσεις στις χώρες τους. Το πιλοτικό στάδιο αποτελεί το επόμενο βήμα κατά την διεξαγωγή του έργου, και στο οποίο θα συμμετέχουν επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στον τομέα της ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να βελτιώσουν την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε ανειδίκευτα άτομα.

«Αυτές τις μέρες, μέσω εντατικής ομαδικής δουλειάς, όλοι οι συμμετέχοντες ενισχύσαμε τις επαγγελματικές μας ικανότητες και κατανοήσαμε τις αρμοδιότητές μας για την επιτυχή υλοποίηση των πιλοτικών εργαστηριών σε όλες τις χώρες. Ήταν μια μοναδική εμπειρία τα οφέλη της οποίας θα συνεχίσουν να υφίστανται, καθώς οι σύμβουλοι θα είμαστε σε επικοινωνία από εδώ και στο εξής», σημείωσε η κ. Αναστασοπούλου, εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ και προϊσταμένη του τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών έργων.

Ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος IGMA-ΙΙ, στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το εν λόγω σεμινάριο, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι Προώθησης στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να γίνουν πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Όποιος ενδιαφέρεται για το έργο μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο του IGMA2, να μάθει περισσότερα σχετικά με αυτό και να παρακολουθεί την πρόοδό του, προωθώντας παράλληλα τον πολιτισμό της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη (http://www.igma2.eu/).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ στο τηλέφωνο 2410554026, ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας, Παλαιολόγου 19, Λάρισα.