Το Μάθημα Ιστορίας της Τέχνης της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος Ο.Γ.Ε.) θα γίνει την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 6.30 μ.μ. στο Στέκι Γυναικών Λάρισας 23ης Οκτώβρη 8- 14, Το μέλος της Ο.Γ.Ε. Άννα Σπανοπούλου, φιλόλογος Ιστορικός της Τέχνης θα παρουσιάσει την Τέχνη της Κλασικής Εποχής