Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, η επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Λαπούση Γεώργιο, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων κ. Διγγελίδη Νικόλαο, συγγραφέα του Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Λάρισας, με θέμα: 

«Παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Κατανόηση μέσω σχεδιασμού»

Κατά την διάρκεια της ημερίδας έγινε περιγραφή του νέου Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο και δόθηκαν βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο συνολικά. Έγινε μεθοδολογική  ανάλυση του κεντρικού σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, των επιμέρους σκοπών και υποσκοπών της Φυσικής Αγωγής. 

Περιγράφηκε ένας πρότυπος οδηγός μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να γνωρίζουν οι ΚΦΑ σε τι να αποβλέπουν και πως να προσπαθούν για να το πετύχουν. Επισημάνθηκαν οι κεντρικές αξίες στη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο όπως η προσωπική βελτίωση, ο σεβασμός, η αποδοχή, το αθλητικό πνεύμα, η συνεργασία, η ομαδικότητα και η προαγωγή της ισότητας στην κοινωνία μέσω των σπορ. 

Τέλος τονίστηκε ιδιαίτερα το νέο όραμα για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο, σύμφωνα με το οποίο, με την ολοκλήρωση δώδεκα ετών στην εκπαίδευση, οι μαθητές να εκτιμούν την αξία και τη συνεισφορά της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής που διασφαλίζει, ως ένα σημείο, την ποιότητα ζωής τους δια βίου.