Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής    ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00μ. θα γίνει διανομή ροδάκινων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μανωλάκη 9-11, στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου και στους κατόχους   της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

 Οι κάτοχοι   της κάρτας σίτισης   πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. την κάρτα  σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, 

2. την αστυνομική τους ταυτότητα και

3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να παραλάβουν την ανάλογη ποσότητα.

Πληροφορίες: Γκατζούδης Θεόδωρος τηλέφωνο 2410-255876