Δόθηκε σήμερα η έγκριση δημοπράτησης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό στο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Αξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δικτύων διανομής ύδατος για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ. Μέλισσας & Αρμενίου», προϋπολογισμού 1.125.450,00 €, (με ΦΠΑ). Συγκεκριμένα δημοπρατείται η Β’ Φάση του έργου που αφορά την τοποθέτηση των δικτύων καθώς η ανόρυξη των γεωτρήσεων έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Το νερό είναι ζωή. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επάρκεια ποιότητας και ποσότητας νερού, το οποίο να τους παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης και όχι από υδροφόρες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Με το έργο αυτό λύνουμε ένα βασικό ζήτημα της περιοχής, ένα θεμελιώδες ζήτημα ζωής, που αφορά την ποιότητα του νερού. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλελέρ ωριμάσαμε το έργο αυτό για να δώσουμε ένα τέλος στο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών».

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός διδύμου κυκλικών δεξαμενών συλλογής των υδάτων όγκου 330 m3 η κάθε μία και την κατασκευή αγωγών μεταφοράς στους οικισμούς. Πιο συγκεκριμένα, το νερό των δύο γεωτρήσεων θα συλλέγεται αρχικά στη δεξαμενή (δίδυμη κυκλική) με αγωγό Φ140 μήκους 1.526,50 μέτρων (Γεώτρηση Β) και μήκους 234 μέτρων (Γεώτρηση Α). Στη συνέχεια θα διανέμεται με έναν κοινό κεντρικό αγωγό από τη δεξαμενή αποθήκευσης έως και τον κόμβο Αχιλλείου μήκους 6.965 μέτρων (διατομής Φ 200) και ακολούθως με δύο ξεχωριστούς ανεξάρτητους αγωγούς στους οικισμούς. Ο ένας ανεξάρτητος αγωγός μήκους 3.450 μέτρων και διατομής Φ 125 θα καταλήγει στον υφιστάμενο υδατόπυργο Μέλισσας, από όπου και θα συνδεθεί με το υπάρχον υδρευτικό δίκτυο που εξυπηρετεί τους οικισμούς Μέλισσας και Λοφίσκου. Ο δεύτερος αγωγός θα έχει διάμετρο Φ180 για μήκος 3.890 μέτρα (ως τον κόμβο Ν65) και στη συνέχεια διάμετρο Φ140 για 3.889,5 μέτρα καταλήγοντας στον υφιστάμενο υδατόπυργο του Αρμενίου.

Με την παρέμβαση αυτή εξασφαλίζεται δίκτυο διανομής αγωγών ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ. Μέλισσας & Αρμενίου, συνολικού μήκους 19.954 μ. (περίπου).

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δικαιούχο και φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 16/01/2015. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.