Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 316/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας  που αφορά έναν Λαρισαίο, ηλικίας 40 ετών, άνεργο από την 17-2-2012 σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται σε μηδενικές καταβολές η ρύθμιση των οφειλών του προς μία πιστώτρια  τράπεζα ύψους 12.798,63   ΕΥΡΩ.  

 Η απόφαση περιέχει κάποια σημαντικά νομολογιακά σημεία του νόμου Κατσέλη αφού  απορρίπτεται ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση  είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστική εκτίμηση γιατί δεν αναγράφει σ’ αυτή τα γεγονότα και τα περιστατικά που τον οδήγησαν στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών.