Σύσκεψη για την επιτάχυνση της πορείας των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. 

 Στη σύσκεψη καλούνται να συμμετέχουν οι Συντονιστές Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και οι ορισθέντες Διαχειριστές των ΤΟΠΣΑ, καθώς και όλοι οι Εταίροι των Συμπράξεων. 

Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΤΟΠΣΑ, αρμοδιότητας διαχείρισης της Υπηρεσίας μας μετά από σχετική εκχώρηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ).