Το «πακέτο Χατζηγάκη»  (για όσους έχουν μνήμη χρυσόψαρου ο κ.Χατζηγάκης ορκίστηκε υπουργός στις 7 Ιανουαρίου 2009 στην κυβέρνηση Σαμαρά) του οποίου την υπογραφή φέρει, κρίθηκε παράνομο από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Το να κατηγορεί η ΝΔ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις επιπτώσεις που προκάλεσε προσπαθώντας να συντηρήσει το πελατειακό καθεστώς της, δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Ας αφήσουν λοιπόν οι κύριοι της ΝΔ την λάσπη και τους γκεμπελισμούς και ας σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο ρόλος τους είναι η υγιής αντιπολίτευση και αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία. 

Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Αρχικά, δεν υπάρχει τελική απόφαση ανάσχεσης από την Ε.Ε. Δεύτερον σε περίπτωση που γίνει η ανάσχεση, δεν θα αφορά ποσά ήσσονος σημασίας καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτών δεν έχει λάβει πάνω από 100 ευρώ. Τρίτον καμία ανάσχεση δεν θα γίνει από το «τσεκ» πληρωμής της προκαταβολής και τέλος εάν καταλήξει να γίνει η ανάσχεση παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης (και με τις ευλογίες της αντιπολίτευσης) θα γίνει σε βάθος χρόνου έτσι ώστε να μην είναι επιβαρυντική για τον αγροτικό κόσμο.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πληρωμές των ενισχύσεων του αγροτικού χώρου που ξεκινούν να γίνονται αυτές τις μέρες, από την Παρασκευή, θα γίνουν στο ακέραιο.