Το Δ. Ω. Λ. παρέχει για το β΄ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2017-18 δωρεάν μαθήματα εισαγωγής στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, για ηλικίες από 10 ετών και άνω.
Πληροφορίες στη Γραμματεία του Δ. Ω. Λ., τηλ.:2410531960