Χριστουγεννιάτικο δώρο που περιλαμβάνει μειώσεις των ανταποδοτικών τελών κατά 5% για όλα τα νοικοκυριά της Λάρισας και 20% για τις επιχειρήσεις εφαρμόζει ο δήμος Λαρισαίων από το νέο χρόνο. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο Λάρισας, το οποίο και έλαβε την σχετική απόφαση, ενώ ο δήμαρχος Λαρισαίων είχε συνάντηση πριν την έναρξη της συνεδρίασης με τους εκπροσώπους φορέων του Λαρισινού επιχειρείν και του Συλλόγου Τριτέκνων στο γραφείο του.
Οπως ανέφερε ο δήμαρχος οι στόχοι που είχε θέσει η δημοτική αρχή από την αρχή της θητείας της για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής εν μέσω της κρίσης επιτυγχάνονται μετά την ολοκλήρωση της προεργασίας που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα στο συγκεκριμένο θέμα.
Ο κ. Καλογιάννης ανέφερε καταρχήν ότι διευρύνεται ο κατάλογος των ευπαθών ομάδων και εκτός από τους πολύτεκνους, τα ΑΜΕΑ, τους άπορους, εντάσσονται και οι μακροχρόνια άνεργοι, οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Εκτός όμως από τις ειδικές κατηγορίες που διευρύνονται, θα υπάρξει μείωση 5% στα ανταποδοτικά τέλη για όλα τα νοικοκυριά του δήμου και 20% για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται, όπως διευκρίνισε ο κ. Καλογιάννης για μια γενναία μείωση τελών, αφού σε όσους ΟΤΑ έγιναν αντίστοιχες κινήσεις οι μειώσεις δεν ξεπερνούσαν το 2%-2,5%.
Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν για τις αποφάσεις αυτές του δήμου και ο νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Σωτ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι προσβλέπει σε περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας με τον δήμο Λαρισαίων, όπως και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Δ. Παληογιάννης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Λάρισας Δ. Γκόβαρης.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου οι μειώσεις που ισχύου για τις ειδικές ομάδες (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι κ.α.) έχουν ως εξής:
1. απαλλαγή από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για τους απόρους,
2. απαλλαγή από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για τους πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) ευρώ
3. μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για τους πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ
4. μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στις κατηγορίες προστίθενται και οι εξής νέες ομάδες:
Α. Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000€) και
Β. Επέκταση της απαλλαγής ή μείωσης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού στους τρίτεκνους, στις μονογονεικές οικογένειες έτσι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ως κατωτέρω:
1. Απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ευρω
Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε τρίτεκνους, με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες ευρω (40.000€)
Τέλος, υπάρχει και απαλλαγή των Ποιμνιοστασίων, Βουστασίων, Χοιροστασίων, Πτηνοτροφείων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.

ert.gr