Η Διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι από την έναρξη του 2017 το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού στο δήμο μας υποστηρίζεται από την τηλεφωνική γραμμή 8011119999, όπου κάθε πολίτης μπορεί να καλεί με αστική χρέωση, ή να στέλνει email στο glass@herrco.gr για οποιαδήποτε αιτήματα αφορούν αποκομιδή γυαλιού, νέα τοποθέτηση κάδου απόθεσης γυάλινων φιαλών (κώδωνα), διόρθωση δικτύου γυαλιού κτλ.
Επίσης, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται παράλληλα στο τηλέφωνο της Δ/νσης Περιβάλλοντος 2492350154 ή στο email d.perivallon@tirnavos.gr  για την εξυπηρέτηση του αιτήματός τους.