Στη Λάρισα βρέθηκαν σήμερα οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Θεσσαλίας όπου και έγινε σύσκεψη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό  στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, παρουσία του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Δημοσθένη Αναγνωστάκη. Ο Περιφερειακός διευθυντής Θεσσαλίας, Αχιλλέας Τζουβάρας κάλεσε τους αγρότες να τηρούν τους κανονισμούς, να ζητούν τις απαιτούμενες άδειες και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πυρκαγιών. Όπως σημείωσε μάλιστα σε συντριπτικό ποσοστό οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται ετησίως στην περιοχή μας προέρχονται από την ανεξέλεγκτη καύση σιτοκαλαμιών!
Τέλος ανέφερε ότι ο μία ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι στην απαιτούμενη κατάσταση, ενώ το προσωπικό επαρκεί για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
Ζήτησε δε, την αγαστή συνεργασία όλων…