Σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη»του Υπουργείου Εργασίας, η αγορά εργασίας στη
Λάρισα και στη Θεσσαλία γενικότερα, με το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων να είναι θετικό κατά 1.748 θέσεις εργασίας. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και πανελλαδικά καθώς τον ίδιο μήνα δημιουργήθηκαν 38.517 θέσεις απασχόλησης, επίδοση που είναι η καλύτερη από το 2.001 έως σήμερα, ωστόσο για ένα ακόμη μήνα η μετατροπή συμβάσεων από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής εργασία συνεχίζεται αμείωτη.
Η αύξηση των προσλήψεων είναι προφανές πως οφείλεται κυρίως στην έναρξη της πασχαλινής περιόδου προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες των επιχειρήσεων κατά τις ημέρες των εορτών ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι περισσότερες από τις μισές προσλήψεις είναι με...μισό μισθό, αφού πρόκειται για ευέλικτες μορφές απασχόλησης.  Και αυτό γιατί το 53,5%των νέων συμβάσεων (σχεδόν έξι στις 10 δηλαδή) αφορούν σε προσλήψεις με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία, με χαμηλούς μισθούς και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Ελευθερία