Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει ότι η Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κιλελέρ θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού ενός/μίας καθαριστή/καθαρίστριας, μιας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 26/9/2016 έως 30/6/2017 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, μετά το κενό που δημιουργήθηκε: – Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Λάρισας (1 θέση). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων: – Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σχολείο που αφορά, στην εξωτερική πόρτα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κιλελέρ (Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ). – Η αξιολόγηση θα γίνει με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. – Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.