Δυο νέα έργα στον τομέα της υγείας εντάσσονται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. Πρόκειται για τα έργα α) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου στο ΓΝ Καρδίτσας» προϋπολογισμού 446.400 ευρώ και β) «Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου 1,5 Tesla  για το Γ.Ν. Λάρισας» προϋπολογισμού 941.160 ευρώ, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla  στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θα παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, βελτιώνοντας τη διαγνωστική ικανότητα του Νοσοκομείου προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση νοσημάτων. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται περίπου 5.000 ασθενείς κατ’ έτος.
Τα 2 έργα είχαν ξεκινήσει στο ΕΣΠΑ 2007-2013 / Θεσσαλία, από το οποίο απεντάχθηκαν τελικά, για λόγους μη έγκαιρης ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας τους και υλοποίηση έως την καταληκτική προθεσμία της 31ης/12/2015. Σήμερα, με την ένταξή τους στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και με ολοκληρωμένες τις διαγωνιστικές διαδικασίες τους, προχωρά τάχιστα η διαδικασία συμβασιοποίησής τους για έγκαιρη παράδοση προς χρήση στα 2 νοσοκομεία και πολίτες της Θεσσαλίας.