Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν παροδικές ανάγκες του προγράμματος «Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας έτους 2016» με ανώτερο αριθμό απασχόλησης τα 34 ημερομίσθια ανά άτομο και μέχρι 1.000 ευρώ μεικτές αποδοχές για το συνολικό διάστημα απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας …

Τ.Π.