Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας, καλεί σε σύσκεψη και συζήτηση τους φορείς της Λάρισας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου  στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, στις 7 μ.μ.,  με θέμα « Επιμόρφωση Ενηλίκων

– Δίκτυο Γενικής Παιδείας.