Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας ανακοινώνονται οι παρακάτων προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας-Κοζάνης στο ύψος του οικισμού Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων, για το χρονικό διάστημα από 08-06-2020 έως και 31-12 2020 κατά τις ώρες 07:00′-18:00′ λόγω εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης της . κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.

2. Ειδικότερα:

1η Φάση : Διαμορφώσεις στο Ο.Τ. 59ΙΑ. Η παραπάνω φάση περιλαμβάνει:

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων:

α) στο τμήμα της Παράπλευρης Οδού της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως της οδό Κουλουμούζη και

β) στο τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως από την Παράπλευρη Οδό της E θνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Αβδημιώτη (P-8, Ρ-49) και ανακα τασκευή αυτών.. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης θα γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 6,50μ, δύο κυκλοφοριακών λωρίδων αντίθετης κατεύθυν σης πλάτους 3,25μ, μετά την στένωση της λωρίδας εξόδου της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από τον οικισμό της Γιάννουλης, προς τον Τύρναβο (δηλαδή η κατάληψη του οδοστρώματος από το εργοτάξιο σε αυτή την περίπτωση γίνεται στην δεξιά πλευρά της οδού Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς την οδό Κουλου ψούζη.

2η Φάση : Διαμορφώσεις στα Ο.Τ. 514 <& 515. Η παραπάνω φάση περιλαμβάνει:

Ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων: α) στο τμήμα της Παράπλευρης Οδού της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από την οδό Κουλουμούζη έως την οδό Θεριμιώτη, β) στο τμήμα της οδού Κουλουψουζη από την Παράπλευρη Οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Αβδημιώτη, γ) στο τμήμα της οδού Αγ. Παντελεήμονος από την Παράπλευρη Οδό της Εθνι κής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Αβδημιώτη και δ) στο τμήμα της οδού Θεριμιώτη από την Παράπλευρη Οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Αβδημιώτη (P-8, Ρ-49) και ανακατασκευή αυτών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης να γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 6,50μ, δύο κυκλοφοριακών λωρίδων αντίθετης κατεύθυν σης πλάτους 3,25μ, μετά την στένωση της λωρίδας εξόδου της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από τον οικισμό της Γιάννουλης, προς τον Τύρναβο (δηλαδή η κατάληψη του οδοστρώματος από το εργοτάξιο σε αυτή την περίπτωση γίνεται στην δεξιά πλευρά της οδού Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κουλουμούζη προς την οδό Θεριμιώτη.

3″ Φάση : Διαμορφώσεις στα Ο.Τ. 305 & 306. Η παραπάνω φάση περιλαμβάνει:

Ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων: α) στο τμήμα της Παράπλευρης Οδού της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από την οδό Σμύρνης έως την οδό 25ns Νοέμβρη, β) στο τμήμα της οδού Ιουστινιανού από την Παράπλευρη Οδό της Εθνικής Ο δού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Βενιζέλου και γ) στο τμήμα της οδού 25ης Νοέμβρη από την Παράπλευρη Οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Βενιζέλου (P-8,Ρ-49) και ανακατασκευή αυτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης να γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 6,50μ, δύο κυκλοφοριακών λωρίδων αντίθετης κατεύθυν σης πλάτους 3,25μ, μετά την στένωση της λωρίδας εξόδου της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από τον οικισμό της Γιάννουλης, προς την Λάρισα (δηλαδή η κατάληψη του οδοστρώματος από το εργοτάξιο σε αυτή την περίπτωση γίνεται στην δεξιά πλευρά της οδού Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Σμύρνης προς την οδό 25ης Νοέμβρη.

4η Φάση: Διαμορφώσεις στα Ο.Τ. 303, 303Α & 304. Η παραπάνω φάση περιλαμβάνει:

Ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων: α) στο τμήμα της Παράπλευρης Οδού της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από την οδό Κουλουμούζη έως την οδό Σμύρνης,

β) στο τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως από την Παράπλευρη Οδό της E θνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Βενιζέλου και γ) στο τμήμα της οδού Σμύρνης από την Παράπλευρη Οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Βενιζέλου (P-8, Ρ-49) και ανακατασκευή αυτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης να γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 6,50μ, δύο κυκλοφοριακών λωρίδων αντίθετης κατεύθυν σης πλάτους 3,25μ, μετά την στένωση της λωρίδας εξόδου της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης από τον οικισμό της Γιάννουλης, προς την Λάρισα (δηλαδή η κατάληψη του οδοστρώματος από το εργοτάξιο σε αυτή την περίπτωση γίνεται στην δεξιά πλευρά της οδού Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης σύμφιονα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κουλουμούζη προς την οδό Σμύρνης.

3. Η κυκλοφορία των πεζών στην περιοχή των έργων θα γίνεται από διάδρομο που θα οριοθετεί η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και για την εξυπηρέτηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και θα ενώνεται με γεφυρώσεις με τις εισόδους κατοικιών – καταστημάτων. Η κάθετη διέλευση των πεζών θα γίνεται από τις υπάρχουσες διαβάσεις στις διασταυρώσεις της με τις άλλες οδούς. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται διάδρομος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,20μ.

4. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.

5. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

6. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ). 7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος-έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.

8. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.

9. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα νύχτα).

ΑΔΑ: ΩΧ8Y46MTΛΒ-35Σ

10. Με μέριμνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). 11. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα. 12. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 13. Με μέριμνα της ανάδοχου εταιρείας, να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (Πυροσβεστική, Ε.Κ.Α.Β. κλπ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. 14. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οικημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

15. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003]), οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

16. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για την εκτέλεση της παρούσας, την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 και την υποβολή στην Υπηρεσία μας της σχετικής εκθέσεως, την επίδοση της στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες & φορείς, με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο θα τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας της καθώς και στη λήψη ειτ:βαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς του.* »