Τρεις κηδείες σήμερα Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 στη Λάρισα

1.Σωκράτη Δελημήτρο, φαρμακοποιό

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

2. Δημήτριο Καραποστόλη 

Ώρα 12:30 μ.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

3. Αικατερίνη Χονδροδήμου, ετών 82

11:30 π.μ. Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ)