Την Τρίτη 30 Ιουλίου στις 8 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».

2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΗΡΥΝΑ Α΄ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ».

5. Οριστική – τελική παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

6. Έγκριση της αριθ. 06/2019 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE».

8. Επί αιτήσεως του Α.Τ. Τυρνάβου με την οποία ζητά τη συναίνεση του Δήμου Τυρνάβου για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών κτηματολογίου.

9. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Αίτηση Μπαλάφα Διογένη.

10. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Αίτηση Μουσιάρη Ιωάννη.