Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και το Θεσσαλικό Θέατρο προσκαλούν τα ενδιαφερόμενα σχολεία του νομού που προτίθενται να υλοποιήσουν τη φετινή χρονιά δράσεις ενταγμένες σε Πολιτιστικά Προγράμματα με αντικείμενο τη δημιουργία θεατρικής παράστασης αρχαίου δράματος ή επιθυμούν να παρουσιάσουν σχετικά θεατρικά έργα εκτός του πλαισίου των Προγραμμάτων να συμμετάσχουν στο 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου «Στα τοπία του Αρχαίου Δράματος».

Το σκεπτικό και οι στόχοι της διοργάνωσης

Η σύμπραξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με το Θεσσαλικό Θέατρο αποβλέπει -σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο- στη βιωματική εξοικείωση των μαθητών με το Αρχαίο Δράμα και την κληρονομιά του, που ενδυναμώνει την παιδαγωγική πράξη στην τάξη, καθώς και στη σύνδεση των μαθητών με τα τοπόσημα της πόλης, τα δύο αρχαία θέατρα που βρίσκονται στον αστικό ιστό.

Επίσης, αποσκοπεί στη μεταβίβαση θεατρικής τεχνογνωσίας από προσκεκλημένους καλλιτέχνες του Θεσσαλικού Θεάτρου που έχουν δουλέψει πάνω στα ζητήματα του αρχαίου δράματος.

Τέλος, επιδιωκόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού στην πόλη που θα συνδέει την Τέχνη με την Εκπαίδευση και θα υποστηρίζει την εξωστρέφεια του σχολείου.

Πρόσκληση Συμμετοχής - Πρόγραμμα και Προθεσμίες Υποβολής Συμμετοχών

Με αυτό το πνεύμα τα σχολεία του νομού προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεσσαλικού Θεάτρου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 16 μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν από τον νομό Λάρισας θα είναι από 4 μέχρι 6. Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, θα διενεργηθεί κλήρωση από τους υπεύθυνους του Μαθητικού Φεστιβάλ Θεσσαλικού Θεάτρου.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού θεσμού τα σχολεία θα υποβάλλουν τη συμμετοχή τους λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε προτεινόμενη θεματολογία. Το υλικό εργασίας των θεατρικών ομάδων θα προέρχεται από τα κείμενα του Αρχαίου Δράματος, από εκδοχές των αρχαιοελληνικών μύθων, από άλλα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας καθώς και από σύγχρονα αρχαιόθεμα θεατρικά κείμενα με στόχο την καινοτόμο προσέγγιση του Αρχαίου Δράματος και της Εκπαίδευσης.

Ενδεικτική θεματολογία είναι η ακόλουθη:

•    Αγροτική Ζωή και Αρχαίο Δράμα:  Ηλέκτρα του Ευριπίδη
Γεωργικά του Ησιόδου
Ζητιάνος του Καρκαβίτσα

•    Σύγκρουση Γενεών:  Αντιγόνη του Σοφοκλή
Νεφέλες του Αριστοφάνη
Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ  

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεσσαλικού Θεάτρου θα διεξάγεται στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Β΄ και οι παραστάσεις των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός διήμερου Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

Οι σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος θα διερευνώνται από τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές με έναν συνεργάτη του Θεσσαλικού Θεάτρου (Σκηνοθέτη – Ηθοποιό) σε χώρο και χρόνο που δεν θα παρακωλύει τη διδακτική πράξη.

Το Θεσσαλικό Θέατρο αναλαμβάνει επιπρόσθετα τη σεμιναριακή υποστήριξη των καθηγητών υπεύθυνων για τις σχολικές θεατρικές ομάδες με εξειδικευμένους συνεργάτες του (αρχιτέκτονες, εικαστικούς, μουσικούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς) στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου και σε χρόνο περιοδικό που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη ομάδα του Θεσσαλικού Θεάτρου.