Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των παραλιών του.
Η έναρξη υποβολής των αίτησεων ξεκινάει απο αύριο Παρασκευή  1/6/2018 εως και 7/6/2018 εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τεμπών στο Μακρυχώρι.